מאמרים

מרפאות לחסרי ביטוח

מרפאות למבוטחים או בעלי הכנסה נמוכה. למרבה המזל, ישנן מרפאות בריאות בחינם ובעלות נמוכה. אבל תודה למרכזי בריאות קהילתיים